Mam­mobus dla kobiet!

Ocena użytkown­ików: /​0


Już w lutym wyjątkowa możli­wość zbada­nia się w mam­mobusie dla kobiet w wieku 4075 lat!

Oprócz badań wykony­wanych w ramach Pop­u­la­cyjn­geo Pro­gramu Wczes­nego Wykry­wa­nia Raka Piersi (bada­nia w ramach NFZ dla pań w wieku 5069 lat), wykon­amy bezpłatne bada­nia dla kobiet wieku 4049 oraz 7075 lat!
Bada­nia finan­sowane są z Nor­weskiego Mech­a­nizmu Finan­sowego. Wszys­tkie szczegóły doty­czące badań zna­j­dują się w załąc­zonym pliku oraz na stronie inter­ne­towej www​.fun​dusze​.mammo​.pl

Czy­taj więcej: Mam­mobus dla kobiet!


Nowy Rok 2015

Ocena użytkown­ików: /​1

W czwartek powitamy Nowy Rok 2015. Z nadzieją będziemy świę­tować jego przyjś­cie, wierząc że nad­chodzący czas będzie owocny w wiele zmian o które mieszkańcy zab­ie­gali i wal­czyli. Wspom­i­na­jąc rok 2014 można z przy­jem­noś­cią stwierdzić, że ludzie naresz­cie zaczęli intere­sować się losami swo­jej miejs­cowości przez co pobudzili skost­ni­ały sys­tem.

W Ogrodzieńcu zaczęło tworzyć się społeczeństwo oby­wa­tel­skie, które jest filarem każdego demokraty­cznego państwa. Miejmy nadzieję, że pro­ces w jaki wkroczyliśmy będzie dalej trwał i wzmac­niał nasze lokalne więzi.

Pamię­ta­jmy o obiet­ni­cach złożonych w 2014 roku oraz życzmy sobie wszyscy, aby rok 2015 był obfity w ich urzeczywistnianie.


7 mln za gminne oblig­acje komu­nalne

Ocena użytkown­ików: /​3

Na ostat­niej sesji Rady Miejskiej w 2014 roku głosowano m.in. nad przyję­ciem oblig­acji komu­nal­nych oraz przyję­ciem Budżetu na rok 2015.

Bur­mistrz Andrzej Mikul­ski był zwolen­nikiem oblig­acji komu­nal­nych. Swoją decyzję uza­sad­niał: małą liczbą podat­ników i małą liczbą firm na tere­nie gminy płacą­cych podatki, a co za tym idzie brakiem możli­wości real­iza­cji zaplanowanych inwest­y­cji bez dodatkowego źródła finansowania.

Czy­taj więcej: 7 mln za gminne oblig­acje komu­nalne


Czego najbardziej brakuje w gminie?

Dobrej pro­mocji Gminy — 1.7%
Imprez z gwiaz­dami — 5.7%
Inwest­orów — 14.4%
Krępy — 19.8%
Placów zabaw i miejsc rekreacji — 9.4%
Pomocy gmin­nym orga­ni­za­cjom — 0.7%
Pracy — 35.9%
Wspól­nej oferty turysty­cznej — 1.7%
Wyre­mon­towanych dróg i chod­ników — 10.7%

Total votes: 298
The vot­ing for this poll has ended on: 14 Lis 201413:35

Ogłoszenia

Praca w domu.

Pogoda

Zachmurzenie małe

8°C

Ogrodzie­niec

Zach­murze­nie małe

Wilgo­t­ność: 53%

Wiatr: 20.92 km/​h

  • 19 Kwi 2015

    Pochmurno 10°C 3°C

  • 20 Kwi 2015

    Partly Cloudy/Wind 14°C 2°C

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

062055
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
62
120
4416
62055