Naprawmy Razem Naszą Gminę

Ocena użytkown­ików: /​5

Uszkod­zona droga, niesprawna latar­nia, śmieci na dro­gach — to tylko kilka z wielu prob­lemów, o których mieszkańcy gminy Ogrodzie­niec mogą powiadomić odpowied­nie organy nie wychodząc z domu. Mogą to zro­bić dzięki ser­wisowi NAPRAWMY TO. Aplikacja zwraca uwagę na kwestie przestrzeni pub­licznej, które wyma­gają interwencji.

Czy­taj więcej: Naprawmy Razem Naszą Gminę

„Mieszkańcy po raz kole­jny są zdani sami na siebie, dlaczego władza nie chce pomóc?

Ocena użytkown­ików: /​2

Mokrus to jedno z piękniejszych miejsc w naszej gminie. To niewielkie sołectwo ma w sobie wiele uroku, a jego mieszkańcy ze spec­jalną troską dbają o wygląd swo­jego miejsca zamieszka­nia. Niestety okazało się, że sami muszą dbać o porządek, ponieważ władza nie reaguje na prośby doty­czące zain­ter­we­niowa­nia i doprowadzenia do ładu pewnych miejsc.

Czy­taj więcej: „Mieszkańcy po raz kole­jny są zdani sami na siebie, dlaczego władza nie chce pomóc?

Wybor­cze obiet­nice

Ocena użytkown­ików: /​5

Jak powiedział Car­los Ruiz Zafón ‑ nie ma potężniejszej siły niż obiet­nica…, już niedługo usłyszymy wiele obiet­nic, jed­nak może sami powin­niśmy poprosić wcześniej?!
Wybory samorzą­dowe już za pasem! Za kilka tygodni będziemy decy­dować o przyszłości naszej gminy. W wyb­o­rach będziemy oce­niać nie tylko rad­nych kadencji 20102014, ale przede wszys­tkim Bur­mistrza, który kończy urzę­dowanie trze­ciej kadencji na tym stanowisku.

Czy­taj więcej: Wybor­cze obiet­nice

Pod­sumowanie I Między­nar­o­dowego Kon­gresu Gospo­dar­czego i Forum Gospo­dar­czego na Jurze. — 13.10.2014

Ocena użytkown­ików: /​3

Dnia 13.10.2014 w hotelu Poziom 511 Desing Hotel & Spa odbył się Między­nar­o­dowy Kon­gres Gospo­dar­czy i Forum Gospo­dar­cze na Jurze zor­ga­ni­zowany przez Lokalną Orga­ni­za­cję Społeczną na czele z Anną Pilarczyk-​Sprychą oraz przez Fun­dację Pro-​Silesia, której Preze­sem jest Marcin Gajdzik.

Czy­taj więcej: Pod­sumowanie I Między­nar­o­dowego Kon­gresu Gospo­dar­czego i Forum Gospo­dar­czego na Jurze. — 13.10.2014

POTRZEBNA POMOC

Ocena użytkown­ików: /​6

Drodzy Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy

apelu­jemy o pomoc dla Oskara Szczygła, bardzo młodego mieszkańca naszego powiatu. Oskar jest bardzo chory — ma nowotwór oka, szansą jest dla Niego oper­acja, która jest niestety bardzo droga.

Czasu pozostało niewiele, ale wierzymy, że się UDA! Każdy grosz ma tutaj znaczenie.

Prosimy o pomoc! {jcom­ments on}Pogoda

Przewaga chmur

8°C

Ogrodzie­niec

Przewaga chmur

Wilgo­t­ność: 76%

Wiatr: 8.05 km/​h

  • 25 Paź 2014

    Wyczyść 9°C 1°C

  • 26 Paź 2014

    Słonecznie 12°C 1°C

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bierząco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

018152
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
66
148
7076
18152