WYS­TAWA NATURA 2000 w Poziom 511 Design Hotel & SPA w Ogrodzieńcu

Ocena użytkown­ików: /​2

Kojar­zony z prze­mysłem i indus­tri­alną zabu­dową, Śląsk skrywa wiele niespodzianek. Jedną z nich jest niezwykła przy­roda, która z pewnoś­cią zadziwi niejed­nego turystę, spodziewa­jącego się tu jedynie kopalni i kom­inów. Stereo­ty­powe postrze­ganie regionu przeła­muje wys­tawa fotografii „Natura 2000 w wojew­ództwie śląskim”.

Czy­taj więcej: WYS­TAWA NATURA 2000 w Poziom 511 Design Hotel & SPA w Ogrodzieńcu

Rozpoczę­cie roku szkol­nego 20142015

Ocena użytkown­ików: /​1

1 wrześ­nia 2014 roku w Szkole Pod­sta­wowej nr 1 im. Ste­fana Żerom­skiego w Ogrodzieńcu odbyło się rozpoczę­cie roku szkol­nego 20142015. W tym roku klasy pier­wsze są mieszane – naukę zaczy­nają sied­mio oraz sześciolatki.

Dodatkowo rodz­ice w tym roku szkol­nym nie muszą kupować swoim pociechom podręczników do klasy pier­wszej, ponieważ są one refun­dowane przez Min­is­terstwo Edukacji Nar­o­dowej. Rodz­ice otrzy­mali już pier­wszą część podręcznika od wychowaw­ców klas pierwszych.

Czy­taj więcej: Rozpoczę­cie roku szkol­nego 20142015

Niezwykła pop­u­larność karty seniora!

Ocena użytkown­ików: /​6

Pro­jekt Jura­jska Karta Seniora objęty hon­orowym patronatem Min­is­tra Pracy i Poli­tyki Społecznej real­i­zowany przez LOS we współpracy ze Starost­wem Powia­towym w Zaw­ier­ciu, cieszy się niezwykłą pop­u­larnoś­cią o czym świad­czy liczba wydanych w ostat­nim tygod­niu kart. W ciągu 5 dni wydano ich ponad 800.

Czy­taj więcej: Niezwykła pop­u­larność karty seniora!


Pogoda

Ładna pogoda

17°C

Ogrodzie­niec

Ładna pogoda

Wilgo­t­ność: 82%

Wiatr: 19.31 km/​h

  • 2 Wrz 2014

    Zachmurzenie małe 19°C 12°C

  • 3 Wrz 2014

    Zachmurzenie małe 22°C 13°C

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bierząco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

000492
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
193
109
302
492