Naprawmy Razem Naszą Gminę

Ocena użytkown­ików: /​9

Uszkod­zona droga, niesprawna latar­nia, śmieci na dro­gach — to tylko kilka z wielu prob­lemów, o których mieszkańcy gminy Ogrodzie­niec mogą powiadomić odpowied­nie organy nie wychodząc z domu. Mogą to zro­bić dzięki ser­wisowi NAPRAWMY TO. Aplikacja zwraca uwagę na kwestie przestrzeni pub­licznej, które wyma­gają interwencji.

Czy­taj więcej: Naprawmy Razem Naszą Gminę

„Mieszkańcy po raz kole­jny są zdani sami na siebie, dlaczego władza nie chce pomóc?

Ocena użytkown­ików: /​2

Mokrus to jedno z piękniejszych miejsc w naszej gminie. To niewielkie sołectwo ma w sobie wiele uroku, a jego mieszkańcy ze spec­jalną troską dbają o wygląd swo­jego miejsca zamieszka­nia. Niestety okazało się, że sami muszą dbać o porządek, ponieważ władza nie reaguje na prośby doty­czące zain­ter­we­niowa­nia i doprowadzenia do ładu pewnych miejsc.

Czy­taj więcej: „Mieszkańcy po raz kole­jny są zdani sami na siebie, dlaczego władza nie chce pomóc?

Wybor­cze obiet­nice

Ocena użytkown­ików: /​5

Jak powiedział Car­los Ruiz Zafón ‑ nie ma potężniejszej siły niż obiet­nica…, już niedługo usłyszymy wiele obiet­nic, jed­nak może sami powin­niśmy poprosić wcześniej?!
Wybory samorzą­dowe już za pasem! Za kilka tygodni będziemy decy­dować o przyszłości naszej gminy. W wyb­o­rach będziemy oce­niać nie tylko rad­nych kadencji 20102014, ale przede wszys­tkim Bur­mistrza, który kończy urzę­dowanie trze­ciej kadencji na tym stanowisku.

Czy­taj więcej: Wybor­cze obiet­nice


Czego najbardziej brakuje w gminie?

Ogłoszenia

Test

Pogoda

Zachmurzenie małe

7°C

Ogrodzie­niec

Zach­murze­nie małe

Wilgo­t­ność: 87%

Wiatr: 4.83 km/​h

  • 31 Paź 2014

    Zachmurzenie małe 9°C 3°C

  • 1 Lis 2014

    Zachmurzenie małe 13°C 4°C

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bierząco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

019725
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
195
149
8649
19725