Nomi­nowani do tytuły Społecznik Roku 2014

Ocena użytkown­ików: /​32

Szanowni Państwo, przed­staw­iamy Wam 10 nom­i­nacji do tytuły Społecznik Roku 2014. Z udzi­ału w plebis­cy­cie zostały wykreślone grupy niefor­malne oraz orga­ni­za­torzy. Zapraszamy do odd­awa­nia głosów na swoich fawory­tów do piątku – 19.09.2014r. Wspól­nie uhonoru­jmy tych, którzy tak ciężko pracują dla dobra gminy.

Czy­taj więcej: Nomi­nowani do tytuły Społecznik Roku 2014

Wybory samorzą­dowe 2014

Ocena użytkown­ików: /​1

Wybory samorzą­dowe zbliżają się wielkimi krokami. Do urn pójdziemy w niedzielę 16 listopada. Oprócz ogólnopol­s­kich komitetów twor­zonych przez par­tie poli­ty­czne pod­czas wyborów pojaw­iają się również te mniejsze lokalne. 8 wrześ­nia upłynął ter­min rejes­tracji komitetów wybor­czych przez Komis­arza Wybor­czego w Częs­to­chowie. W gminie Ogrodzie­niec zare­je­strowano 7 komitetów, które przed­staw­iamy poniżej:

Czy­taj więcej: Wybory samorzą­dowe 2014

Jakie ogrze­wanie wybrać do domu?

Ocena użytkown­ików: /​2

Wybór ogrze­wa­nia jest bardzo ważną decyzją pod­czas budowy wymar­zonego domu. Zależny jest on od wielu czyn­ników: rodzaju pomieszczenia, czasu prze­by­wa­nia w nim ludzi, możli­wości tech­nicznych (dostęp­nych źródeł energii) oraz uwarunk­owań finan­sowych właś­ci­ciela nieru­chomości. Ist­nieje wiele metod dostar­cza­nia do domu ciepła. Wśród najpop­u­larniejszych typów sys­temów grzew­czych znajdziemy:

Czy­taj więcej: Jakie ogrze­wanie wybrać do domu?

Krew to życie!

Ocena użytkown­ików: /​2

Już wkrótce — 20.09 — na tere­nie placu po starym przed­szkolu w Ogrodzieńcu, odbędzie się Piknik Orga­ni­za­cji Pozarzą­dowych, którego głównym orga­ni­za­torem jest Fun­dacja PRO-​SILESIA, a współor­ga­ni­za­torem Lokalna Orga­ni­za­cja Społeczna w Ogrodzieńcu. Będzie to wydarze­nie o ogrom­nym znacze­niu, ponieważ to pier­wsza tego typu impreza orga­ni­zowana na tere­nie Naszej gminy.

Czy­taj więcej: Krew to życie!


Wybier­amy społecznika! Głosujemy!

Wybierz społecznika roku 2014!

Adam Głąb — 1.3%
Michał Kusiak — 2%
Anna Pilarczyk-​Sprycha — 33.5%
Dorota Sup­kowska — 25.7%
Dar­iusz Kosiński — 2.4%
Anna Musial­ska — 0.7%
Zdzisław Woj­das — 1.6%
Marta Skrzyp­iciel — 9.1%
Benedykt Pęczak — 4.8%
Jurek Janoska — 16.9%

Total votes: 1589

Pogoda

Ładna pogoda

15°C

Ogrodzie­niec

Ładna pogoda

Wilgo­t­ność: 77%

Wiatr: 9.66 km/​h

  • 19 Wrz 2014

    Pochmurno 22°C 13°C

  • 20 Wrz 2014

    Przelotne deszcze 22°C 13°C

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bierząco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

007102
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
9
535
6912
7102