Śląskie piękna ener­gia!!!

Ocena użytkown­ików: /​6
SłabyŚwietny

Już za trzy miesiące spośród 24 najpiękniejszych Polek wyło­niona zostanie ta MISS POL­SKI 2015. Pod­czas niedziel­nego spaceru na Ogrodzie­niecki zamek, miałem okazję spotkać i poroz­maw­iać z Joanną Jochem­czyk, ścisłą final­istką konkursu i jedyną reprezen­tan­tką wojew­ództwa. Pod­czas krótkiej roz­mowy Joa­sia oczarowała nas nie tylko swoją urodą, ale także entuz­jazmem i pode­jś­ciem do życia. Nie mogłem prze­jść obo­jęt­nie obok tego niezwykłego spotka­nia i postanow­iłem zadać jej kilka pytań. Jed­nocześnie nasunął mi się pomysł na tytuł tego artykułu i tak parafrazu­jąc hasło reklam­owe wojew­ództwa śląskiego: Śląskie pozy­ty­wna ener­gia, wyszło Śląskie piękna ener­gia. Zapraszam do lektury.Patryk Szczy­gieł: Joa­siu, skąd pomysł, aby wys­tar­tować w tak trud­nym i wyma­ga­ją­cym konkur­sie?

Joanna Jochem­czyk: W konkur­sie region­al­nym Miss Pol­ski Tychy 2015 wzięłam udział za namową mamy. Czas przy­go­towań i prób do gali finałowej konkursu region­al­nego w Tychach wspom­i­nam bardzo dobrze i z ogrom­nym sen­ty­mentem. 7 lutego 2015 roku w Teatrze Małym jury wybrało mnie na Miss Pol­ski Tychy 2015, a tym samym powierzyło mi bardzo odpowiedzialną rolę.
Wygrana dała mi pro­mocje do prze­jś­cia do Ogólnopol­s­kich Ćwierć­fi­nałów Miss Pol­ski 2015, które odbyły się w Warszawie.


PSZ: Zapewne rywal­iza­cja była zacięta?

JJ: Oczy­wiś­cie. W Warsza­wie z ponad 400 dziew­czyn z całej Pol­ski wybrano 48 dziew­czyn, w tym mnie. Końcem czer­wca odbyła się Gala pół­fi­nałowa trans­mi­towana przez telewizję TV4, pod­czas której zak­wal­i­fikowałam się do Finału Miss Pol­ski 2015. Ogrom­nie cieszę się, że jestem w tej ścisłej 24 kobiet. Gala Finałowa odbędzie się już w grud­niu i będzie można ją zobaczyć w telewizji Pol­sat. Jestem jedyną reprezen­tan­tką ze Śląska i przyłożę wszel­kich starań aby zaprezen­tować się najlepiej jak potrafię.


PSZ: Spo­tykamy się w Ogrodzieńcu, co cię tu przyg­nało? Czy to Twoja pier­wsza wiz­yta w sercu Jury?

JJ: Co wiąże mnie z Ogrodzieńcem?. Od lat przy­jeżdżam w to miejsce, a szczegól­nie lubię odwiedzać zamek. Ostat­nim celem mojej wiz­yty na tym przepięknym zamku była sesja zdję­ciowa. Teraz kiedy biorę udział w najbardziej prestiżowym konkur­sie pię­kności w Polsce, czuję się naprawdę jak księżniczka, a czy można wymarzyć sobie bardziej bajkową scenerię od zamku w Ogrodzieńcu?:) chyba nie, dlat­ego właśnie to miejsce jest dla mnie takie mag­iczne i lubię tam wracać rok po roku :).

PSZ: Słuszna uwaga. Serdecznie dziękuję za roz­mowę, a Państwa proszę o wspieranie naszej wojew­ódzkiej reprezentantki:

www​.face​book​.com/​J​o​a​n​n​a​J​o​c​h​e​m​c​z​y​k​F​i​n​a​l​i​s​t​k​a​M​i​s​s​P​o​l​s​k​i​2015

Musisz się zal­o­gować aby dodać komentarz!

Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

Jamiefum
2017-​05-​26 01:46:14Praca
u loans online spite [url=http://paydayloansnln.co …
Ger­aldE­pige
2017-​05-​26 01:41:37Praca
y generic via­gra ma’am [url=http://viagrasmg.com]v …
WilliamMed
2017-​05-​26 01:40:35Praca
o buy silde­nafil online died http://sildenafilsmg. …
Michael­Blody
2017-​05-​26 01:24:49Praca
dian­abol uk next day deliv­ery buy dian­abol — http: …
Cecil­gaisy
2017-​05-​26 01:12:59Praca
n buy cialis online wall http://​cial​is​ric​.com unti …
Matthe­whib
2017-​05-​26 01:08:06Praca
h via­gra canada every [url=http://viagraric.com]ge …
Michaelemedo
2017-​05-​26 00:41:03Praca
j buy generic via­gra ask [url=http://viagrasmg.com …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

395436
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
1197
997
22410
395436