Seniorzy z Ogrodzieńca

Ocena użytkown­ików: /​0
SłabyŚwietny

Słoneczny jesi­enny dzień, grupa starszych osób z kijkami w dło­ni­ach zbiera się przed budynkiem Miejsko-​Gminnego Ośrodka Kul­tury w Ogrodzieńcu. Instruk­tor nordic walk­ing już na nich czeka. Jeszcze tylko krótka roz­grzewka i ruszają na spacer po mal­own­iczych szlakach gminy Ogrodzieniec.

To uczest­nicy pro­jektu „Nie jesteś sam! Ogrodzie­nieckie seniorki akty­wiz­ują i pro­mują”, którego pomysło­daw­cami i real­iza­torami są członk­inie Chóru Seniora, dzi­ała­jącego przy MGOK w Ogrodzieńcu. Do chóru należą głównie osoby starsze i samotne, dobrze zna­jące prob­lemy tej grupy wiekowej. Panie postanow­iły więc zor­ga­ni­zować akcję rekreacyjno-​integracyjną dla swoich sąsiadów.

Celem pro­jektu jest akty­wiz­a­cja ruchowa seniorów, którzy nie mają nawyku czyn­nego spędza­nia wol­nego czasu. Wspólne treningi nordic walk­ing są świet­nym sposobem, aby zachę­cić ich do akty­wności fizy­cznej, dos­tosowanej do ich wieku i możli­wości. Real­iza­torzy chcą nie tylko poprawić zdrowie i kondy­cję seniorów, ale również ośmielić osoby samotne i zacieś­niać więzi pomiędzy mieszkań­cami. W tym celu zostało dodatkowo zor­ga­ni­zowane spotkanie inte­gra­cyjne z udzi­ałem zapros­zonych zespołów.

A co myślą o pro­jek­cie jego uczestnicy?

- „Seniorzy są bardzo zad­owoleni. Wzrosła ich sprawność fizy­czna, mniej odczuwają dolegli­wości np. te związane z kolanami i co najważniejsze zamierzają kon­tyn­uować spac­ery z kijkami” — mówi Zeno­bia Bed­narz, jedna z real­iza­torek projektu.

Jest duża szansa na to, że pro­jekt „Nie jesteś sam! Ogrodzie­nieckie seniorki akty­wiz­ują i pro­mują” zapoc­zątkuje pozy­ty­wne zmi­any w życiu jego uczest­ników, a tym samym przy­czyni się do poprawy jakości ich życia.

Pro­jekt został dofi­nan­sowany w ramach konkursu grantowego „Dzi­ałaj Lokalnie 2015” i był real­i­zowany w okre­sie lip­iec – październik 2015 r. przy wspar­ciu Akademii Roz­woju Filantropii w Polsce i Cen­trum Inic­jatyw Lokalnych.

Musisz się zal­o­gować aby dodać komentarz!

Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

Jamiefum
2017-​05-​26 01:46:14Praca
u loans online spite [url=http://paydayloansnln.co …
Ger­aldE­pige
2017-​05-​26 01:41:37Praca
y generic via­gra ma’am [url=http://viagrasmg.com]v …
WilliamMed
2017-​05-​26 01:40:35Praca
o buy silde­nafil online died http://sildenafilsmg. …
Michael­Blody
2017-​05-​26 01:24:49Praca
dian­abol uk next day deliv­ery buy dian­abol — http: …
Cecil­gaisy
2017-​05-​26 01:12:59Praca
n buy cialis online wall http://​cial​is​ric​.com unti …
Matthe­whib
2017-​05-​26 01:08:06Praca
h via­gra canada every [url=http://viagraric.com]ge …
Michaelemedo
2017-​05-​26 00:41:03Praca
j buy generic via­gra ask [url=http://viagrasmg.com …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

395436
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
1197
997
22410
395436