Nomi­nowani do tytuły Społecznik Roku 2014

Ocena użytkown­ików: /​35
SłabyŚwietny

Szanowni Państwo, przed­staw­iamy Wam 10 nom­i­nacji do tytuły Społecznik Roku 2014. Z udzi­ału w plebis­cy­cie zostały wykreślone grupy niefor­malne oraz orga­ni­za­torzy. Zapraszamy do odd­awa­nia głosów na swoich fawory­tów do piątku – 19.09.2014r. Wspól­nie uhonoru­jmy tych, którzy tak ciężko pracują dla dobra gminy.

  • Adam Głąb

Osoba bardzo komu­nikaty­wna i sym­pa­ty­czną. Bardzo lubię pana Adama oraz doce­niam jego prace jaką wkłada w prowadze­nie klubu oraz poświę­cony czas dla najmłod­szych zawodników.


  • Michał Kusiak

Dzięku­jemy Panie Michale za otworze­nie basenu i za zaan­gażowanie w życie społeczne Podzamcza.


  • Anna Pilarczyk-​Sprycha

- Pani Anna Pilar­czyk Sprycha powinna zostać nagrod­zona tytułem Społecznika Roku. Jest osobą, która niesamowicie potrafi zarażać ludzi entuz­jazmem oraz chę­cią pomocy innym. Podzi­wiam ją za orga­ni­za­cję LOS oraz za wszelkie jej tegoroczne inwencje: Szla­chetna Paczka, fes­tyny, karta seniora, karta dla dużej rodziny. Oby tak dalej, to wresz­cie nasza gmina wyjdzie na prostą.


  • Dorota Sup­kowska

- Państwo Dorota Sup­kowska, ale także Woj­ciech Jagiel­ski są całym sercem odd­ani swo­jej pasji artysty­cznej, ale dzielą się nią także z innymi. Wspani­ałe zaję­cia plas­ty­czne dla dzieci, warsz­taty dla dorosłych, czy dzi­ałal­ność Fun­dacji „Stara Szkoła” tylko nieliczne przykłady jakże bogatej i pełnej poświęce­nia pracy społecznej, która jest aut­en­ty­czna i bez­in­tere­sowna! Z całą pewnoś­cią dzi­ałal­ność ta nie jest prze­myślanym PR przed­wybor­czym. Pani Dorota nie musi roz­dawać prezen­tów i plaka­tować swoim wiz­erunk­iem słupów, by być doce­niona i zauważona. Pani Dorota Sup­kowska pracuje społecznie przez wiele lat, jest osobą bardzo skromną i naprawdę życzliwą.


  • Dar­iusz Kosiński

- Pan Dar­iusz jest bardzo zaan­gażowany w życie społeczne Naszej Gminy. Umiał zmo­ty­wować młodzież i dzieci aby brały udział w jego zaję­ci­ach — karate trady­cyjne . Jego wychowankowie odnosili bardzo duże sukcesy na tym polu.


  • Anna Musial­ska

- Pani Anna Musial­ska to osoba o wielkim tal­en­cie artysty­cznym. Niejed­nokrot­nie swoimi wys­tę­pami uświet­ni­ała uroczys­tości lokalne. Jest osobą ciepłą, przy­jazną, nigdy nie odmówiła pomocy drugiemu człowiekowi w potrze­bie. Z pod jej ręki wychodzą piękne prace artysty­czne, kreację his­to­ryczne. Potrafi przy­ciągnąć do siebie młodzież i zain­spirować młodych ludzi do pracy twórczej.


  • Zdzisław Woj­das

- Człowiek z ogromna pasją. Upór i ogromne zaan­gażowanie Pana Zdzisława doprowadz­iły do utworzenia Ogrodzie­nieck­iego Muzeum Pożar­nictwa. Bez­in­tere­sownie i w każdym momen­cie jest gotowy przekazać swoją wiedzę, udostęp­nić eksponaty sze­rok­iej wid­owni. Podzi­wiam Pana Zdzisława i życzę mu wielu sukcesów.


  • Marta Skrzyp­iciel

- Jako jedna z niewielu angażuje się społecznie mimo dużego nad­mi­aru pracy. Udzieliła pomocy wielu ludziom którzy na prawdę tej pomocy potrze­bowali. Gdyby więcej ludzi było tak nastaw­ionym na pomoc innym świat byłby lepszy !!


  • Benedykt Pęczak

- Nie znam drugiego takiego społecznika. Benek samodziel­nie od lat propaguje sportowy styl życia i stara się przekazać to młodym ludziom. Podzi­wiam go za upór i konsekwencje.Poprzez sport wspiera mieszkańców mimo bardzo cięż­kich warunków w jakich prowadzi siłownie.


  • Jurek Janoska

- Pan Jurek w odróżnie­niu od wielu ludzi ofer­uje swoją szcz­erą pomoc bez rozgłosu i świateł jupiterów. Bez­in­tere­sownie pomógł bardzo wielu ludziom. Ma dobre serce, prze­j­muję się losem innych ludzi i nie odmawia pomocy. Sama widzi­ałam efekty jego pracy, jestem pod wielkim wraże­niem i cieszę się, że tacy ludzie jeszcze istnieją.


GŁO­SU­JEMY!

Musisz się zal­o­gować aby dodać komentarz!

Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

Jamiefum
2017-​05-​26 01:46:14Praca
u loans online spite [url=http://paydayloansnln.co …
Ger­aldE­pige
2017-​05-​26 01:41:37Praca
y generic via­gra ma’am [url=http://viagrasmg.com]v …
WilliamMed
2017-​05-​26 01:40:35Praca
o buy silde­nafil online died http://sildenafilsmg. …
Michael­Blody
2017-​05-​26 01:24:49Praca
dian­abol uk next day deliv­ery buy dian­abol — http: …
Cecil­gaisy
2017-​05-​26 01:12:59Praca
n buy cialis online wall http://​cial​is​ric​.com unti …
Matthe­whib
2017-​05-​26 01:08:06Praca
h via­gra canada every [url=http://viagraric.com]ge …
Michaelemedo
2017-​05-​26 00:41:03Praca
j buy generic via­gra ask [url=http://viagrasmg.com …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

395434
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
1195
997
22408
395434