Za tydzień poz­namy odpowiedź na najważniejsze pytanie w gminie:

Ocena użytkown­ików: /​9

Kto zostanie Bur­mistrzem Miasta i Gminy Ogrodzie­niec?!

Już dawno wybory samorzą­dowe nie wywoły­wały takich emocji. Po 12 lat­ach urzę­dowa­nia Bur­mistrz Andrzej Mikul­ski (ponad 42% głosów) zdobywa mniej głosów niż jego kon­trkandy­data Anna Pilarczyk-​Sprycha (ponad 44% głosów). Bur­mistrz Mikul­ski nie zdobywa także więk­szości w radzie (z jego komitetu wybor­czego kandy­daci otrzy­mali jedynie 5 man­datów). Na dzień dzisiejszy, aż 9 rad­nych udziela popar­cia Annie Pilarczyk-​Sprycha, a także 2 rad­nych powia­towych: Maria Mile­jska oraz Paweł Skóra.

Czy­taj więcej: Za tydzień poz­namy odpowiedź na najważniejsze pytanie w gminie:

UKS OGRODZIE­NIEC

Ocena użytkown­ików: /​0

W roku 2014 Uczniowski Klub Sportowy „Ogrodzie­niec”, dzi­ała­jący od 2010 roku, zamyka swoją dzi­ałal­ność. Decyzją wal­nego zebra­nia członków Klub zostaje rozwiązany.
Stara/​nowa Rada Miejska!

Ocena użytkown­ików: /​14

Urzę­du­jący bur­mistrz traci więk­szość w Radzie Miejskiej, traci też popar­cie Rady Powiatu!

16 listopada 2014 r. mieszkańcy gminy Ogrodzie­niec wybier­ali swoich przed­staw­icieli do Rady Miejskiej. W prze­ci­wieńst­wie do roku 2010 więk­szość rad­nych, bo aż 10 osób utrzy­mała swój man­dat (w 2010 roku tylko 5 osób z kadencji 20062010 zostało ponownie wybranych — przyp. red.). Z man­datem rad­nego pożeg­nali m.in. się radni kilku kadencji: Zofia Adamusińska oraz Jerzy Kołodziej. W radzie nie zobaczymy także Krzysztofa Apel, Zofii Skóry oraz Janusza Grze­si­aka, który nie ubie­gał się o reelekcję. Do nowej rady powró­cił były prze­wod­niczący Grze­gorz Wałek, nato­mi­ast po raz pier­wszy man­dat rad­nego otrzy­mali: Beata Stypa-​Rus, Wanda Bed­narz, Beata Jakacz i Wio­letta Baran.
Zmi­any w reprezen­tacji gminy Ogrodzie­niec zaszły także w Radzie Powiatu, gdzie nasi doty­chcza­sowi reprezen­tanci Hen­ryk Karcz oraz Lech Jaros ustąpili miejsca Marii Mile­jskiej oraz Pawłowi Skórze!

Czy­taj więcej: Stara/​nowa Rada Miejska!


Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

Jamiefum
2017-​05-​26 01:46:14Praca
u loans online spite [url=http://paydayloansnln.co …
Ger­aldE­pige
2017-​05-​26 01:41:37Praca
y generic via­gra ma’am [url=http://viagrasmg.com]v …
WilliamMed
2017-​05-​26 01:40:35Praca
o buy silde­nafil online died http://sildenafilsmg. …
Michael­Blody
2017-​05-​26 01:24:49Praca
dian­abol uk next day deliv­ery buy dian­abol — http: …
Cecil­gaisy
2017-​05-​26 01:12:59Praca
n buy cialis online wall http://​cial​is​ric​.com unti …
Matthe­whib
2017-​05-​26 01:08:06Praca
h via­gra canada every [url=http://viagraric.com]ge …
Michaelemedo
2017-​05-​26 00:41:03Praca
j buy generic via­gra ask [url=http://viagrasmg.com …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

395433
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
1194
997
22407
395433