W Ogrodzieńcu zanosi się na zmi­any?

Ocena użytkown­ików: /​19

W tegorocznych zma­gani­ach o urząd bur­mistrza wzięło udział aż 4 kandy­datów. Jeszcze nigdy urzę­du­jący bur­mistrz Mikul­ski nie miał tak sil­nej opozycji!

Bur­mistrz prze­gra już w 1 turze?!

Tak wynika z sondy przeprowad­zonej przez zaw​ier​cie​.naszemi​asto​.pl, w której Mikul­ski zaj­mował dopiero 3 miejsce. Podobne głosy sły­chać także na spotka­ni­ach komitetów wybor­czych kandy­datów, na które przy­chodzi bardzo dużo mieszkańców.

Czy­taj więcej: W Ogrodzieńcu zanosi się na zmi­any?

Wyniki anki­ety Czego najbardziej brakuje w gminie?

Ocena użytkown­ików: /​1

Szanowni Państwo, przed­staw­iamy Wam wyniki anki­ety: czego najbardziej brakuje w gminie!
Jak się okazuje: Pracy, Inwest­orów, Krępy.
Głosowało prawie 300 osób!


Plac Pił­sud­skiego — Protest mieszkańców Gminy!

Ocena użytkown­ików: /​29

Nie cichną kon­trow­er­sje związane z Placem Pił­sud­skiego w Ogrodzieńcu, tym razem chodzi o dal­szą rozbu­dowę miejsca. Przy­pom­ni­jmy, pier­wotne obiet­nice o stworze­niu pięknego miejsca, przy­jaznego mieszkań­com, które zdo­bią: zegar oraz stat­uetki kotów – stwor­zonych na wzór wrocławs­kich kras­nali, pozostały tylko obiet­ni­cami. Miejsce, które miało zach­wycać dziś przy­pom­ina, jak to nazy­wają sami mieszkańcy „grobowiec” lub „betonowy bunkier”. „Nie tego chcieli mieszkańcy. Miało być zupełnie inaczej”, komen­tuje Pani Stanisława. Niezad­owole­nia jed­nak mamy ciąg dalszy.

Czy­taj więcej: Plac Pił­sud­skiego — Protest mieszkańców Gminy!

Idą wybory, czas wziąć się do roboty!

Ocena użytkown­ików: /​6

Wybory, co to są wybory. Jak głosi definicja encyk­lope­dy­czna:
Wybory – pro­ces, w którym oby­wa­tele wybier­ają spośród zgłos­zonych kandy­datów swoich przed­staw­icieli do organów władzy. Jest to pod­sta­wowy mech­a­nizm demokracji.Podstawową metodą dokony­wa­nia wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określa­jąca sposób przeprowadza­nia konkret­nych wyborów nazy­wana jest ordy­nacją wybor­czą (kodeks wyborczy).

Czy­taj więcej: Idą wybory, czas wziąć się do roboty!

Kam­pa­nia kłamstw i obelg?

Ocena użytkown­ików: /​10

Co cztery lata mieszkańcy Ogrodzieńca są zasypy­wani ster­tami ulotek wybor­czych, które prezen­tują kandy­datów i ich pro­gramy w samych super­latywach. Dodatkowo mniej ofic­jal­nym kanałem (tzw. Kanałem szep­tanym) kol­por­towane są różnego rodzaju plotki wybor­cze. Niestety, te łączą się z czarnym PR’em, który ma na celu zniszczyć wiz­erunek rywala. Podobne sytu­acje mają miejsce pod­czas tegorocznej kam­panii wybor­czej. Najbardziej plotkami dotknięci są kandy­daci na Bur­mistrza, to o nich pow­stają prz­eróżnego rodzaju wybor­cze opowieści. Do najpop­u­larniejszych plotek w tym sezonie wybor­czych należą:

Czy­taj więcej: Kam­pa­nia kłamstw i obelg?


Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

Ger­aldE­pige
2017-​05-​26 01:41:37Praca
y generic via­gra ma’am [url=http://viagrasmg.com]v …
WilliamMed
2017-​05-​26 01:40:35Praca
o buy silde­nafil online died http://sildenafilsmg. …
Michael­Blody
2017-​05-​26 01:24:49Praca
dian­abol uk next day deliv­ery buy dian­abol — http: …
Cecil­gaisy
2017-​05-​26 01:12:59Praca
n buy cialis online wall http://​cial​is​ric​.com unti …
Matthe­whib
2017-​05-​26 01:08:06Praca
h via­gra canada every [url=http://viagraric.com]ge …
Michaelemedo
2017-​05-​26 00:41:03Praca
j buy generic via­gra ask [url=http://viagrasmg.com …
Jamiefum
2017-​05-​26 00:38:44Praca
c pay­day loans word http://​pay​day​loansnln​.com offe …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

395432
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
1193
997
22406
395432