Zwrot w sprawie Jura­jskiego Parku Wod­nego. Zyg­munt Pod­si­adło niewinny!

Ocena użytkown­ików: /​12

Po 12 lat­ach oskarżeń Zyg­munt Pod­si­adło zdołał oczyś­cić swoje imię. Pytanie – czemu trwało to aż 12 lat?!

Dnia 24 X 2014r. Sąd Okrę­gowy w Częs­to­chowie roz­pa­trzył apelację Oskarży­ciela Posiłkowego Gminy Ogrodzie­niec Andrzeja Mikul­skiego (obec­nego Bur­mistrza), który nie zgadzał się z wyrok­iem uniewin­ni­a­ją­cym Zyg­munta Pod­si­adło wydanym przez Sąd Pier­wszej Instancji. 28 X 2014r. Sąd Okrę­gowy odd­alił Apelację, utrzy­mu­jąc w mocy wyrok uniewin­ni­a­jący Sądu Pier­wszej Instancji. W prak­tyce oznacza to, iż były bur­mistrz jest niewinny upadku inwest­y­cji budowy Jura­jskiego Parku Wod­nego. Kto zatem powinien ponosić odpowiedzial­ność za upadek pro­jektu? Najpraw­dopodob­niej Bur­mistrz Andrzej Mikul­ski zasiądzie teraz na ławie oskarżonych.

Czy­taj więcej: Zwrot w sprawie Jura­jskiego Parku Wod­nego. Zyg­munt Pod­si­adło niewinny!Naprawmy Razem Naszą Gminę

Ocena użytkown­ików: /​11

Uszkod­zona droga, niesprawna latar­nia, śmieci na dro­gach — to tylko kilka z wielu prob­lemów, o których mieszkańcy gminy Ogrodzie­niec mogą powiadomić odpowied­nie organy nie wychodząc z domu. Mogą to zro­bić dzięki ser­wisowi NAPRAWMY TO. Aplikacja zwraca uwagę na kwestie przestrzeni pub­licznej, które wyma­gają interwencji.

Czy­taj więcej: Naprawmy Razem Naszą Gminę

„Mieszkańcy po raz kole­jny są zdani sami na siebie, dlaczego władza nie chce pomóc?

Ocena użytkown­ików: /​3

Mokrus to jedno z piękniejszych miejsc w naszej gminie. To niewielkie sołectwo ma w sobie wiele uroku, a jego mieszkańcy ze spec­jalną troską dbają o wygląd swo­jego miejsca zamieszka­nia. Niestety okazało się, że sami muszą dbać o porządek, ponieważ władza nie reaguje na prośby doty­czące zain­ter­we­niowa­nia i doprowadzenia do ładu pewnych miejsc.

Czy­taj więcej: „Mieszkańcy po raz kole­jny są zdani sami na siebie, dlaczego władza nie chce pomóc?


Czy weźmiesz udział w wyb­o­rach par­la­men­tarnych 25 X 2015r.?

Tak — 66.7%
Nie — 25%
Nie wiem — 8.3%

Total votes: 24
The vot­ing for this poll has ended on: 23 Paź 201500:00

Ogłoszenia

Jamiefum
2017-​05-​26 01:46:14Praca
u loans online spite [url=http://paydayloansnln.co …
Ger­aldE­pige
2017-​05-​26 01:41:37Praca
y generic via­gra ma’am [url=http://viagrasmg.com]v …
WilliamMed
2017-​05-​26 01:40:35Praca
o buy silde­nafil online died http://sildenafilsmg. …
Michael­Blody
2017-​05-​26 01:24:49Praca
dian­abol uk next day deliv­ery buy dian­abol — http: …
Cecil­gaisy
2017-​05-​26 01:12:59Praca
n buy cialis online wall http://​cial​is​ric​.com unti …
Matthe­whib
2017-​05-​26 01:08:06Praca
h via­gra canada every [url=http://viagraric.com]ge …
Michaelemedo
2017-​05-​26 00:41:03Praca
j buy generic via­gra ask [url=http://viagrasmg.com …

Dołącz do nas

Newslet­ter

Aby być na bieżąco — zapisz się na nasz NEWSLET­TER

Odwied­zono nas

395433
Dzisiaj
Wczo­raj
W tym miesiącu
Wszys­tkie
1194
997
22407
395433